Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 621

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 621
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуален кодекс и във връзка с Решение № 557, прието с Протокол № 29/11.06.09г.на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение № 577, прието с Протокол № 29/11.06.2009г. на Общински съвет – Русе, като в т. 1 след „§ 5501 + 26 000 лв.” се добавя „за ремонт на санитарните възли на ОДКВЗС – Русе ЕООД”.