Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 623 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2,  във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране до 299 292 лв. с ДДС на Проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)