Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 623

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 623
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН.