Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 624

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 624
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира за представители на Община Русе в общото събрание и съвета на директорите на „Агропродукт” АД следните лица:
1.1. Слави Кунчев Славов – директор на дирекция „Икономика и търговия” за представител в общото събрание.
1.2. Искрен Маринов Илиев – гл.специалист, за съвета на директорите.