Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 627

РЕШЕНИЕ № 627
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общинският съвет реши:

1. Изменя т.1 от своето решение № 11/27.12.2007 г. като последната приема следната редакция: „Определя, че общинският съвет ще има трима зам.-председатели”.