Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 628

РЕШЕНИЕ № 628
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Избира ръководства на постоянните комисии, както следва:
1. Избира за зам.-председател на Постоянната комисия по Икономическа политика Добромир Димитров.
2. Избира за председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси – Йорданка Даневска.
3. Избира за зам.-председател на Постоянната комисия по ТСУ Николай Падалски.
4. Избира за председател на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност Свилен Иванов.
5. Избира за председател на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси Владислав Атанасов.
6. Избира за председател на Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси Данко Павлов.
7. Избира за зам.-председател на Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси Емел Видинлиева.
ІІ. Променя състава на постоянни и временни комисии, както следва:
1. Избира Добромир Димитров за член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.
2. Освобождава Ваньо Танов и Виктор Епщайн като членове на Комисията по общинска собственост.
3. Избира за член на Комисията по общинска собственост Кирил Панайотов и Тодор Бонев.
4. Освобождава Петър Даскалов като член на Комисията по приватизация.
5. Избира за член на Комисията по приватизация Николай Падалски.
6. Освобождава Иван Григоров като член на Комисията по ЗУГДЖСВ.
7. Избира за член на Комисията по ЗУГДЖСВ Йорданка Даневска.
8. Освобождава Тодор Тодоров като член на Комисията по чл.6 от Наредба № 6 на ОбС.
9. Избира за член на Комисията по чл.6 от Наредба № 6 на ОбС Татяна Кънева.
10. Освобождава Петър Даскалов и Ренета Рашкова като членове на ПК по Икономическа и инвестиционна политика.
11. Избира Йорданка Даневска и Мариана Иванчева за членове на ПК по Икономическа и инвестиционна политика.
12. Освобождава Кирил Панайотов като член на Пк по Бюджет и финанси.
13. Избира Йорданка Даневска за член на ПК по Бюджет и финанси.
14. Освобождава Ваньо Танов и Иван Григоров като членове на ПК по Комунални дейности.
15. Избира Николай Падалски и Веско Маринов за членове на ПК по Комунални дейности.
16. Освобождава Петър Даскалов и Веско Маринов от ПК по ТСУ.
17. Избира Елка Симеонова и Мариана Иванчева за членове на ПК по ТСУ.
18. Освобождава Ренета Рашкова от ПК по Култура и религиозни въпроси.
19. Избира Владимир Атанасова за член на ПК по Култура и религиозни въпроси.
20. Освобождава Ив.Григоров от ПК по Земеделие и екология.
21. Избира Мария Димитрова за член на ПК по Земеделие и екология.
22. Освобождава Мария Димитрова като член на ПК по Младежта и спорта.
23. Избира Веско Маринов за член на ПК по Младежта и спорта.
24. Освобождава Ренета Рашкова от Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси.
25. Избира Владимир Атанасов за член на Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси.
26. Освобождава Ваньо Танов от Постоянната комисия по ЗОРС.
27. Избира Елка Симеонова за член на ПК по ЗОРС.
ІІІ. Избира Веско Маринов и Мирослав Славчев за зам.-председатели на Общински съвет – Русе