Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 634 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 7, ал.1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:
1. Одобрява Общa схемa на зона „В1” /по ул. „Александровска“ от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“/ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)