Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 635 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал.3, т.2 ЗПСК, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Приватизацията на „Диагностично консултативен център – 2 – Русе” ЕООД(ДКЦ 2 ЕООД) да се извърши съгласно вариант 1:
1.1.Вариант 1
Увеличаване капитала на ДКЦ 2 ЕООД, чрез апорт на общинската част от сградата, след което да се продават чрез приватизация 100% от дяловете в капитала на лечебното заведение.
2. Общинска администрация в проекта за решение за апортиране на общинската част в ДКЦ 2 ЕООД и в проекта на договора за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД да заложи условия, гарантиращи:
– запазване предназначението на цялата сграда за срок от 15 години;
– запазване договорите на досегашните наематели в общинската част при не по-лоши от сегашните за тях наемни условия за срок от 15 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)