Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 635

РЕШЕНИЕ № 635
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31 от Закона за политическите партии; чл.11, ал.2 и чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал. 1 и ал.3 от Наредба №1 на Общинския съвет и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да се отдадат под наем със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание и действащият Общински съвет части от имоти частна общинска собственост за клубове на политически партии, както следва,
На:
1. ПП ”ГЕРБ” в гр. Русе, ул. „Отец Паисий” №4 (АОС № 904 от 1996год.) с обща площ 134,32 кв.м. и месечна наемна цена 83,14лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. ПП ”ГЕРБ” в гр. Русе, ул.”Околчица”№ 3 (АОС № 3956 от 12.11.2002г.) с обща площ 44,08кв.м. и месечна наемна цена 30,31лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
3. ПП”АТАКА” – в гр. Русе, бул.”Скобелев”№ 45, стаи №№ 115 и 116 (АОС №1790 от 1998г.) с обща площ 167,15кв.м. и месечна наемна цена 99,77 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
4. ПП”АТАКА” – в с. Тетово, административна сграда, блок-1, ет.ІІ, стая№1 (АОС № 5172от 2007год.) с обща площ 29,26 кв.м. и месечна наемна цена 20,93лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
5. “Общински съвет на БСП” – в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 3” до бл. № 12 (павилион общинска собственост) с обща площ 123,42кв.м. и месечна наемна цена 77,61лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
6. “Общински съвет на БСП” – в гр. Русе, ул.”Църковна Независимост”№ 18, ет.ІХ, (АОС №1153 от 1997г.) с обща площ 303,16кв.м. и месечна наемна цена 168,72лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
7. “Общински съвет на БСП” – в гр. Русе, ул.”Борисова”№ 81, бл. „Яворов” – партер (АОС№ 4171 от 09.03.2004г.) с обща площ 77,62кв.м. и месечна наемна цена 51,56лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
8. ПП”Демократи за силна България” – в гр. Русе, ул.”Княжеска”№ 15 – партер (АОС№19 от 1995г.) с обща площ 174,15кв.м. и месечна наемна цена 103,32лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
9. „ВМРО-БНД” – местна организация – в гр. Русе, ул.”Пиротска”№ 5 – партер (АОС № 623 от 1996г.) и ет.ІV, стаи 1,2,3 и 4, с обща площ 134,00кв.м. и месечна наемна цена 82,97лв. с ДДС определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
10. „ВМРО-БНД” – местна организация – в гр. Русе, ул.”Троян”№ 5 – партер (АОС № 623 от 1996г.) с обща площ 60,00кв.м. и месечна наемна цена 40,39лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 за срок, до провеждането на конкурс и сключване на договор с новия наемател.
11. ПП”Движение за права и свободи”/ДПС/- в гр. Русе, ул.”Котовск ”№ 1, етаж V, стая № 508 (АОС№1812 от 1998г.) с обща площ 20,00кв.м. и месечна наемна цена 15,05 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
12. ПП”ДПС” – в гр. Русе, ул.”Борисова”№ 99, бл. „Йордан Йовков” – партер с обща площ 106,30кв.м. и месечна наемна цена 68,93лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
13. ПП ”ДПС”– в гр. Русе, ж.к.”Дружба -2”, ул.”Йосиф Цанков ”№ 45, етаж-ІІ, пом.1 (АОС № 4397 от 2005год.) с обща площ 43,48 кв.м. и месечна наемна цена 29,92лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
14. ПП”ДПС”– в с. Семерджиево, ул. „Ястребинско шосе” №12, (павилион общинска собственост) с обща площ 97,44кв.м. и месечна наемна цена 69,15 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
15. „ЗНС-НС” – в гр. Русе, бул. „Фердинанд” №3-А, помещения №№1и8, етаж ІІІ-ти (АОС № 225 от 1996г.) с обща площ 38,90кв.м. и месечна наемна цена 27,60лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
16. НДСВ – в гр. Русе, бул. „Фердинанд” №3-А, етаж ІІІ-ти, стая № 4 – бивша заседателна зала, /АОС № 225 от 30.05.1996 г./ с обща площ 39.7 кв.м. и месечна наемна цена 27.60 лв. с ДДС, определена съгласно раздел І,чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2;
17. ПП„Съюз на свободните демократи”- в гр. Русе, ул.”Княжеска”№ 33 (АОС №3927 от 30.09.2002г.) с обща площ 37,01кв.м. и месечна наемна цена 25,82лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.

18. ПП”Движение ГЕРГЬОВДЕН” в гр. Русе, ул.”Панайот Хитов”№9 (АОС №39 от 1995год.) с обща площ 61,03кв.м. и месечна наемна цена 40,80лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
19. ПП”Обединени земеделци”- в гр. Русе, ул.”Цар Асен”№ 26, бл. „Съединение” – партер (АОС № 1326 от 1997г.)с обща площ 58,74кв.м. и месечна наемна цена 39,60лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
20. «Общински съвет на БСП – Руссе» – в гр.Русе, по ул. «Котовск» № 1, ет.5, ст.№511 (АОС № 1812/1998 г.) с обща площ 35 кв.м. и месечна наемнан цена 24,56 лв. с ДДС.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителни заповеди и сключи договори за наем с представителите на политическите партии, описании в т.І.
За политическите партии от т.1 – т.16, т.19 и т.20 със срок на договорите до края на мандата на действащото в момента Народно събрание и за политическите партии по т.т. 17 и 18 със срок на договорите до края на мандата на действащия в момента Общински съвет, но не по-късно от 31.12.2011год.