Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 636 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл. 45, ал. 4 и ал. 9, предложение 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № 4-95-00-440 от 27.07.2021 г. на Областният управител на област Русе, Общински съвет-Русе реши:
Отменя свое Решение № 584, прието с протокол № 24 от 15.07.2021 г., поради неговата незаконосъобразност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)