Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 637 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
Утвърждава новоподписаното, на 16.08.2021г., Партньорско споразумение между Община Русе, Община Тутракан, Община Сливо Поле, Община Ветово за целите на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово По покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)