Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 637 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147 от Търговския закон, чл. 63 ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира д-р Цветан Траянов Райчинов за Управител на „Диагностично-консултативен център – 1 – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 16.07.2013 г.
1.1 Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата на заведението.
2. Избира д-р Емил Петров Панайотов за Управител на „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 16.07.2013 г.
2.1. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 280 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата на заведението.
3. Избира д-р Камен Емилов Кожухаров за Управител на “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 18.09.2013 г.
3.1. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата на заведението.
4. Избира д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова за Управител на „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 16.07.2013 г.
4.1. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата на заведението.
5. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договори за управление с избраните Управители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)