Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 637

РЕШЕНИЕ № 637
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет; чл.5 от Наредба №7 на Общинския съвет,чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция №35 от общата схема – бул. “България”, в дясно, преди ул.“Гоце Делчев”, с размери 1,80м / 2,50м
2. Позиция №36 от общата схема – бул. “България”, в дясно, преди ул.“Гоце Делчев”, с размери 1,00м / 3,50м
3. Позиция №44 от общата схема – бул. “България”, в разделителната ивица, посока “Дунав мост” с размери 2х 0,85м / 3,50м
4. Позиция №50 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,40м / 4,50м
5. Позиция №51 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,25м/3,70м
6. Позиция №52 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,90м/4,00м
7. Позиция № 60 от общата схема – бул. “България”, срещу ГКПП “Дунав мост”, с размери 1,50м/4,00м
8. Позиция №80 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока гр. София, с размери 1,80м/2,50м
9. Позиция №114 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м
10. Позиция №122 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в ляво посока център, с размери 1,80м/2,50м
11.Позиция №123 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м
12. Позиция №124-А от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в ляво посока център, с размери 1,80м/2,50м
13. Позиция №131 от общата схема – бул. “Мидия Енос”, в дясно посока Централна ж.п. гара, с размери 1,80м/2,50м
14. Позиция №134 от общата схема – бул.“Мидия Енос“, в затревения остров пред Централна ж.п.гара, с размери 4,00м/3,00м
15. Позиция №165 от общата схема – бул.“Трети март“74, в разделителната ивица, в ляво по посока център, с размери 1,30м /5,00м
16. Позиция №166 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 2,00м /3,00м
17. Позиция №169 от общата схема – Бул.“Трети март“, в дясно, посока център, с размери 2,10м /5,00м
18. Позиция №171 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 1,80м/2,50м
19. Позиция №175 от общата схема – ул. “Николаевска”, ул. Ст. Стамболов, в затревения остров, с размери 1,80м/2,50м
20. Позиция №181 от общата схема – бул. “Ген. Скобелев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м
21.Позиция №211 от общата схема – ул.“Свети Наум”, в дясно, преди бензиностанцията, с размери 1,30 / 4,00м
22. Позиция №215 от общата схема – бул.“Хр. Ботев“№1, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл с размери 1,35 / 5,25м
23. Позиция №216 от общата схема – бул.“Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“ с размери 1,75/5,65м
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.
ІІІ. Задължава Кмета на Община Русе да се създаде публичен регистър за рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м., с неговото местонахождение и срок на договор за всеки. Срок за създаване – 3 месеца.