Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 638 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
Утвърждава подписаното на 18.08.2021г., партньорско споразумение между Община Русе, EXECUTIVE DECISION SUPPORT AS, Норвегия за целите на проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“ по Програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)