Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 639 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23, чл. 59, ал.1 и 61, ал. 1, във вр. с чл.17, ал. 1, т. 5 и  от ЗМСМА,  Общинският съвет реши:

Дава съгласие за подписване на Договор за сътрудничество и партньорство между Община Русе и Българска телеграфна агенция за осъществяване на съвместна дейност в областта на културата и за насърчаване развитието и популяризирането на МФ „Мартенски музикални дни“ и одобрява приложения проект на  договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)