Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 64

РЕШЕНИЕ № 64
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ).