Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 641

РЕШЕНИЕ № 641
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и чл. 7, ал.1 от ПМС №84 за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общинският съвет реши:

1. Да се запази статута на средищни за учебната 2009/2010 година на следните училища:
1. ОУ “Отец Паисий”, гр. Мартен;
2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево;
3. ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите;
4. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово;
5. ОУ “Г. С. Раковски”, с. Ново село;
6. ОУ “Ив. Вазов”, гр. Русе; .
7. ОУ “А. Кънчев”, гр. Русе.