Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 642 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 7 и т. 15, ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение в сутерена на ОУ „Васил Априлов, намиращо се в гр. Русе, бул. „Липник” №78, за приготвяне и пакетиране на хранителни продукти, с площ от 151,00 кв.м. и начална месечна наемна цена от 233,00 лв. без включен ДДС.
2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологичен кабинет в ОУ „Васил Априлов, намиращо се в гр. Русе, бул. „Липник” №78, с площ от 20,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 48,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)