Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 644

РЕШЕНИЕ № 644
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:
1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Общинска администрация
Отдел „Местни данъци и такси”
Мария Николова Костадинова – старши инспектор – билети, считано от 01.09.2009 г.
Пенка Тонева Йорданова-Борисова – старши специалист – билети, считано от 01.09.2009 г.
Петя Ганева Топузанова – главен специалист – билети, считано от 01.09.2009 г.
Светлана Василева Стефанова – технически сътрудник-деловодител – билети,считано от 01.09.2009 г.
Отдел „Екология”
Светлана Йорданова Статева – контрольор – билети, считано от 01.09.2009 г. на мястото на Елица Стефанова Дочева – майчинство
Петър Енчев Петров – обществен контрольор – билети, считано от 01.09.2009 г. на мястото на Даниела Георгиева Венкова – напуснала.
Кметство Ястребово
Бенет Джавид Мустафова – секретар- билети, считано от 01.07.2009 г. – новоназначена
Функция „Образование”
ОУ „Олимпи Панов”
Гинка Василева Стефанова – главен счетоводител – титуляр – билети, считано от 01.07.2009 г. на мястото на Правда Стефанова Кънева – напуснала.
Функция „Здравеопазване”
Детска ясла № 4
Николинка Асенова Илиева – домакин-касиер – билети, считано от 01.08.2009 г. на мястото на Рени Кирилова Сърбакова – напуснала.