Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 645

РЕШЕНИЕ № 645
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. на МТ за таксиметров превоз на пътници, общинският съвет реши:

1. Премества таксиметровата стоянка, състояща се от две места от вход- изхода за Централна ж.п. гара на отсрещната страна до зелената ивица успоредна на бул. „Мидия Енос”, съгласно приложената схема.
2. Същата да се коригира в Приложение № 1 за утвърдените такси- стоянки към Решение № 993/Протокол 47 от 26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе.
3. Стоянката да се маркира и обозначи, при спазване на чл.130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци.