Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 648 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1, т.1 и т.2 и чл. 27, ал.1 от Наредба №17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Русе” Пламен Монев Игнатов за ярък творчески принос в развитието на русенската художествена школа и издигане авторитета на град Русе като водещ център в областта на изкуството, художественото образование и културата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)