Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 649 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, чл.21 ал. 1, т.22 от ЗМСМА във връзка с чл.26, ал. 1, т.1 и т.6 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе”:
1. Цонка Маринова Букурова;
2. Тодорка Радева Бобева;
3. Стефка Добрева Монова;
4. Евгения Цветкова Желева /посмъртно/;
5. Албена Антонова Велкова;
6. Вяра Маринова Георгиева /посмъртно/;
7. Мария Пеева Варамезова /посмъртно/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)