Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 651

РЕШЕНИЕ № 651
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ала.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.10, ала.1, т.5 и чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Освобождава от длъжност управителя на „Изкуство – ДВ” ЕООД Веско Динов Цанов, считано от 18.09.2009 г.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Изкуство – ДВ” ЕООД Теменужда Караиванова – гл.счетоводител на дружеството, считано от 18.09.2009 г. до провеждане на конкурс за избор на управител.