Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 652 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 61, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява приложеното подписано Споразумение за сътрудничество между Община Русе и Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „ТЕОСИС“ за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)