Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 652

РЕШЕНИЕ № 652
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Добромир Димитров като контрольор в „Паркстрой” ЕООД.