Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 653

РЕШЕНИЕ № 653
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава задълженията за съдебни такси в размер на 1520 лева на Цветанка Димитрова Кръстева от гр. Русе, кв „Дружба 3”, бл.42, вх.В, ет.5.