Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 654

РЕШЕНИЕ № 654
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава задълженията по влезли в сила наказателни постановления в размер на 189 лева на Ангел Петков Петков от гр. Русе, ул. „Д. Корсаков”№ 40, вх.Б, ет.1.