Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 655

РЕШЕНИЕ № 655
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задълженията за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи в размер на 1651, 82 лева на Ахмед Мехмедов Юмеров от общ. Русе, с.Тетово, ул. „Бузлуджа” № 10.