Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 657

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1, т.3 и ал.3, чл.10, чл.12 и чл.16 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии общинският съвет реши:

1. Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на Искрен Веселинов като председател на Общински съвет – Русе в следния състав:
Председател: Веско Маринов и членове: Мирослав Манолов, Емел Видинлиева, Евгени Игнатов, Мариан Савов и Теодора Константинова.
2. Освобождава Искрен Василев Веселинов като председател на Общински съвет – Русе.
3. Избира Мирослав Славчев като изпълняващ длъжността председател на Общински съвет – Русе до избора на нов председател.

Решението е изготвено и получено на 12.10.2009 г.