Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 661 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.20, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Отлага приемането на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет – Русе.
2. Удължава срока на работа на временната комисия за изработване на Правилник за „Изработване Правилник на Обществен съвет към Общински съвет – Русе” до края на месец октомври 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)