Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 664 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва в търг с явно наддаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД /в ликвидация/ за лек автомобил Шкода Фабия-комби, с рег. №Р9391АК, закупен през 2005 г., климатик, пробег 31 000 км, с допълнителен комплект 4 броя зимни гуми, оборудван с радио MP3 плеер SONIC DX-C22, с първоначална тръжна цена 7 472,25 лева, а при необходимост да предложи устно по-висока цена, но не повече от 8 175,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице да получи, подаде и подпише всички документи, свързани с придобиване на вещта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)