Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 666

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 105/15.09.2009г. на Комисията по общинска собственост и искания вх. № № ОС07/11/22.07.2009г. и ОС07/12/22.07.2009г, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застр.площ 4,20 кв.м. към апартамент ”А”, етаж І, вход „Б”, в жилищен блок по бул.”Цар Освободител” № 152 в гр.Русе, на Виолета Славова Стаменова, на стойност 1 060 лв., без ДДС.
2. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застр.площ 4,70 кв.м. към апартамент № 5, етаж ІІ, вход „Д” в жилищен блок „ЦЮР 1” по бул.”Цар Освободител” № 130 в гр.Русе, на Здравко Великов Маринов, на стойност 1 190 лв. без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Виолета Славова Стаменова и Здравко Великов Маринов.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори за учредяване право на строеж за пристрояване.