Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 669 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 58, ал. 4, във вр. с 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. чл. 87, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

1. Променя мястото на предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа, която се финансира от държавния бюджет за 2021 г., считано от 01.01.2022 г., както следва:

  • ОТ гр. Русе, ул. „Богдан войвода“ №3;
  • НА гр. Русе, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ №20, ет.3

        2. Възлага на кмета на общината да изпрати Решението на Общински съвет до Агенция за социално подпомагане до 7 работни дни от влизането му в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)