Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 67 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 67
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл.7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2011 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2012 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение № 1
OTЧЕТ
НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2011 Г.
За изпълнение на приетата от Общински съвет – Русе Програма за развитието на туризма през 2011 г. бяха планирани разходи в размер на 95 700 лв., при налични средства по сметката към 01.01.2011 г. 89 609,29 лв. От 110 000 лв. очаквани приходи за 2011 г., реалните постъпления от туристическия данък до 31.12.2011 г. възлизат на 81 865,40 лв., което е с 12 % по-малко от приходите за предходната година.
Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2011 г. беше град Русе да продължи да се утвърждава като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Рекламата на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се ежегодното изложение “Уикенд туризъм” и фестивалът на туристическата анимация, както и Русенският карнавал. Осъществени бяха участия в туристически борси.
През 2011 г. за седми пореден път Община Русе, в партньорство със Сдружение „Европейски пространства 21“ и Регионален исторически музей – Русе организира туристическото изложение “Уикенд Туризъм”.
То се проведе от 12 до 14 май в Театрален комплекс “Доходно здание”. В него взеха участие над 250 участници от 70 компании, които се представяха на 38 павилиона и 6 обособени пространства.
Четвъртият фестивал на туристическите забавления и анимации беше интересна атракция за гражданите и гостите на Русе и обогати изложението. Във фестивалната програма бяха включени близо 120 участници с повече от 6 часа програма, като броят на класическите туристически атракции – площадни и развлекателни е по-голям от броя на фолклорните атракции. Освен с планираните по програмата средства, туристическото изложение „Уикенд Туризъм” 2011 г. се осъществи и с финансовата подкрепа на Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма, размерът на която възлиза на 11 640 лв.
Русенският карнавал през 2011 г. по традиция се проведе в продължение на три дни – 23, 24 и 25 юни и събра над 10 000 зрители и участници. Програмата включваше дефиле, атракции и игри с публиката на три сцени в Младежки парк.
Туристическата видео информационна система ТВИС предлага визуална и графична информация на български и на английски език за 12 обекта на територията на Община Русе и региона, свързани с туризма. Сред тях: Исторически музей, Къщата на Калиопа, Пантеон на възрожденците, Къща-музей „Захари Стоянов“, Ивановски Скални Църкви, Средновековен град Червен, Туристически информационен център Русе, Музей на транспорта, Манастир „Св. Димитър Басарбовски“ при Басарбово, Задруга на майсторите на традиционни и художествени занаяти, Православен храм „Света Троица“, Природен парк Русенски Лом. Добавя се съдържание и за големи актуални събития от културния афиш на Русе, които привличат туристи: Международен Музикален Фестивал „Мартенски музикални дни”, Туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русенски Карнавал. Общата продължителност на един визуален блок е 15 минути. Излъчва се 24 часа в денонощието в общо 9 точки на Туристическата видео информационна система ТВИС: хотелите Рига, Сплендид, Космополитан, Данюб Плаза, Ана Палас, Бистра и Галина и Доходно здание, Регионален Исторически Музей, Туристически Информационен Център.
Традиционно Община Русе участва на най-големия туристически форум в страната – туристическото изложение “Ваканция” София от 17 до 19 февруари. За първи път участвахме и на най-голямото туристическо изложение в Русия – Интурмаркет, Москва от 12 до 15 март, където Община Русе беше сред българските общини, представящи се само с рекламни материали на информационния щанд на Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма.
По време на тези туристически форуми са раздадени над 25 000 единици рекламни материали за културно-исторически и природни забележителности, хотели, ресторанти и други обекти в областта на туризма на седем езика – български, английски, немски, френски,испански, руски и румънски език, представящи Русе като привлекателна туристическа дестинация.
Към 31.12.2011 г. в Община Русе функционират 56 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 1 563 легла.

Извършеното в изпълнение на “Програмата за развитие на туризма” е
следното:

І. Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите – планирани 43 700 лв.
1. Издаване на рекламно-информационно издание (гид) за всеки от четирите сезона на годината – 4 х 4 000 бр. на сезон– 16 000 бр. – планирани 20 000 лв.
Изразходвани до момента 19 960 лв. Неизразходвани 40 лв.
2. Преиздаване на тематичен медиен продукт, включващ брошура, карта, DVD за туристически маршрути – “Сгради – Европейско наследство” и “Храмовете на Русе” в тираж 2х1 000 бр. – 2 000 бр. – планирани 6 200 лв.
3. Преиздаване на Пътеводител по туристически маршрути в тираж 2 000 бр. – планирани 5 000 лв. Общо т.2 и т.3 – 11 200 лв. Изразходвани 11 180 лв. Неизразходвани 20 лв.
4. Поддържане на интернет база на ТИЦ и абонаменти – планирани 500 лв. Изразходвани 480 лв. Неизразходвани 20 лв.
5. Поддръжка, обновяване на съдържание и управление на мрежата от инфо-дисплеи, предоставящи туристическа информация – планирани 12 000 лв. (11 000 лв. +1 000 лв. обновяване на техника). Изразходвани 12 306,59 лв.

ІІ. Реклама – планирани 52 000 лв.
1. Преиздаване на рекламни материали: – двуезични брошури за десет туристически обекта на руски/румънски език – 2 000 бр. от вид – планирани 3 200 лв. – диплянка със снимки на английски език – 2 000 бр. – планирани 640 лв. – туристическа карта на града на английски език – 2 000 бр. и румънски език – 2 000 бр. – планирани 1 160 лв. Общо 5 000 лв. Изразходвани 4 955 лв. Неизразходвани 45 лв.
2.Провеждане на седмото Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” 2011 г. и четвърти Фестивал на туристическата анимация
2.1промоционален тур за български и чуждестранни тур оператори и журналисти в рамките на туристическото изложение.
2.2.провеждане на четвърти фестивал на туристическата анимация Планирани 20 000 лв. Финансова подкрепа от МИЕТ 11 640 лв. Общо 31 640 лв. Изразходвани 25 238 лв. Неизразходвани 6 402 лв.
3. Участие в туристически изложения и борси за представяне възможностите за туризъм в община Русе и региона.
3.1. Туристическо изложение “Ваканция” София – 17-19.02.2011 г. – планирани 1 000 лв. Изразходвани 877,76 лв. Неизразходвани 122,24 лв.
3.2. Туристическо изложение „Интурмаркет” Москва – 12-15.03.2011 г. – планирани 1 000 лв. Изразходвани 266,47 лв. Неизразходвани 733,53 лв.
4. Организация и провеждане на Русенски карнавал – планирани 25 000 лв. Изразходвани 26 393,10 лв. Недостигащите 1 393,10 лв. бяха пренасочени от I т.2. Туристическо изложение „Уикенд туризъм”.

Налични средства към 01.01.2011 г. – 89 609,29 лв.
Приходи за 2011 г. – 81 865,40 лв.
Финансова подкрепа МИЕТ – 11 640 лв.
Общо средства по Програма Туризъм – 183 114,69 лв.
Изразходени средства през 2011 г. – 101 661,72 лв.
Преходен остатък към 01.01.2012 г. – 81 452,97 лв.

Приложение № 2
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2012 Г.
Целта на Програмата за развитие на туризма през 2012 г. е Община Русе да продължи да се утвърждава като туристическа дестинация в национален и международен аспект.
Тази програма е изготвена съгласно изискванията на Закона за туризма. Съгласно чл. 10, ал. 2 от него, средствата могат да се разходват по следните направления: “Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности”, “Опазване, поддържане и развитие на зелените площи”, “Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите”, “Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината”.
И тази година най-голямата част от средствата по програмата са насочени към рекламирането на възможностите за туризъм, които Русе предлага. Заложено е преиздаването на брошури, диплянки, карти и DVD за туристически маршрути. Предвидено е да продължи за осма поредна година провеждането на Изложение “Уикенд туризъм”, по време на което ще се проведе и петият Фестивал на туристическата анимация. Традиционно Община Русе ще участва в най-големия туристически форум в страната – 29-то издание на Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2012”, което ще се проведе в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, София в периода 16 – 18 февруари 2012 г. За пета поредна година Община Русе ще бъде организатор на възродения Русенски карнавал.
Предвид ограничения финансов ресурс по програмата през 2012 г. не предвиждаме дейности по направленията “Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината” и “Опазване, поддържане и развитие на зелените площи”.
По направленията „Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите” и „Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината” планираните разходи възлизат на 98 260 лв.
Наличните средства по сметката към 01.01.2012 г. са 81 452,97 лв. Остатъкът от необходимите средства ще се набави от туристическия данък, който ще постъпи в Общината след 01.01.2012 г. Към 01.01.2012 г. в Община Русе функционират 56 бр. места за настаняване и средства за подслон, които разполагат с 1 563 бр. легла. При запазване на тази леглова база прогнозната сума от постъпления от туристически данък за 2012 г. при 30% заетост възлиза на 110 000 лв.

Дейности и разходи по направления:

І. Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите – планирани 44 000 лв.
3. Издаване на рекламно-информационно издание (гид) за всеки от четирите сезона на годината – 4 х 4 000 бр. на сезон – 16 000 бр. – планирани 20 000 лв.
2. Създаване на медиен продукт, включващ двуезична цветна брошура с карта, заснемане на филм – DVD за един туристически маршрут – в тираж 1 000 бр. – планирани 10 000 лв. (за филм – 6 000 лв., за тиражиране на DVD диск с цветна обложка – 2 000 лв., за печат на брошура – 2 000 лв.)
3. Поддържане на интернет база на ТИЦ и абонаменти – планирани 500 лв.
4.Поддръжка, обновяване на съдържание и управление на мрежата от инфо-дисплеи, предоставящи туристическа информация – планирани 13 500 лв. (11 000 лв. +1 000 лв. ремонт на техника, излязла от гаранция, + 1 500 лв. за закупуване на техника и създаване на нова точка – хотел „Вега”.

ІІ. Реклама – планирани 54 260 лв.
2. Преиздаване на рекламни материали:
1.1 двуезични брошури за десет туристически обекта на български/английски език – 3 000 бр. от вид – планирани 3 900 лв.
1.2 туристическа карта на града на английски език – 2 000 бр. и български език – 2 000 бр. – планирани 1 160 лв.
1.3 диплянка на Туристически информационен център (със снимки на различни туристически обекти) на английски език – 1 000 бр. и български език – 1 000 бр. – планирани 1 200 лв.
3. Провеждане на осмо Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” и пети Фестивал на туристическата анимация, 10-12 май 2012 г. – планирани 25 000 лв.
4. Участие в туристически изложения и борси за представяне възможностите за туризъм в община Русе и региона.
4.1. Международна туристическа борса “Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 16-18.02.2012 г. – планирани 3 000 лв.
5. Организация и провеждане на Русенски карнавал, 22-23 юни 2012 г. – планирани 20 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)