Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 67

РЕШЕНИЕ № 67
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на стратегия за участие на Община Русе в търговски дружества.