Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 670 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от   234 986,00 лв., представляваща 30% от размера на БФП, по проект BGENERGY-2.001-033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)