Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 671 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да дари в полза на всяко от физическите лица и на институциите в сферата на училищното и предучилищното образование, посочени в нарочния списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, по съответния брой движима вещ – частна общинска собственост – компостер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1

Списък на физическите лица, жители на гр. Русе, кварталите Средна кула, Долапи, ДЗС и Образцов чифлик, институции в сферата на училищното и предучилищното образование, заявили желание за използване на компостери, закупени от Община Русе.

 1. Ивелина Красимирова Симеонова   – гр. Русе, м. „Левента“, ул. „Обзор“ №29
 2. Детелина Любомирова Здравкова – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Албена“ №9
 3. Емил Стефков Стойчев – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Поп Хаританов“ №24
 4. Йорданка Любенова Ванкова-Мечева – гр. Русе, кв. „Средна кула“, м. „Караач“
 5. Симеон Йорданов Събчев – гр. Русе, м. „Астарджийка“
 6. Цветелина Тодорова Бенкова-Иванова – гр. Русе, кв. „Родина-4“, ул. „Осоговска планина“ №2
 7. Ирен Пенчева Петкова – гр. Русе, ул. „Сяр“ №43  
 8. Татяна Валентинова Христова – гр. Русе, м. „Астарджийка“, ул. „Втора“
 9. Димитър Георгиев Вълков – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Мадара“ №16 А
 10. Атанас Велоков Якимов – гр. Русе, м. „Люляците“
 11. Мара Иванова Иванова – гр. Русе, кв. „Средна Кула“, ул. „Къкрина“ №6          
 12. Дарина Игнатова Гицова – гр. Русе м. „Камусчия“, бул. Гоце Делчев, ул. Славяни 5  
 13. Любомир Стефанов Димитров – гр. Русе,   кв. „Средна кула“, м. „Гълъбец“
 14. Диана Василева Георгиева    – гр. Русе, ул. „Мидия Енос“ №54             
 15. Павлин Митков Пенчев – гр. Русе, кв. Долапи, ул. „Божурище“ №14    
 16. Румяна Цонкова Георгиева  – гр. Русе, кв. „Средна кула“, м. „Мерата“
 17. Катя Георгиева Петрова – гр. Русе, кв. „Дружба-3“, ул. „Григор Пърличев“ №6
 18. Красимира Минкова Ганчева – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Враца“ №7     
 19. Ваня Стефанова Велчева – гр. Русе, м. „Караорман“ 4     
 20. Генчо Йончев Папазов – гр. Русе, ул. „Места“ №8
 21. Генчо Йончев Папазов – гр. Русе, ул. „Места“ №8
 22. Ставри Николов Ставрев – гр. Русе, м. „Бъзов дол“ – кв. „Доляпи“
 23. Недялка Иванова Цветкова    – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №48             
 24. Пламен Тодоров Петров – гр. Русе, м. „Кръста“, бул. България, ул. Христо Македонски
 25. Росица Керчева Петкова – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ №21     
 26. Милко Борисов и Тинка Борисова    – гр. Русе, ул. „Доспат“ №8
 27. Милена Атанасова Ачева – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Кольо Фичето“ №6
 28. Мария Йорданова Неделчева – гр. Русе, бул. „Родина“ №16                               
 29. Гергана Петрова Ганчева – гр. Русе, бул. „Тутракан“ №22                                  
 30. Милко Стефанов Борисов – гр. Русе, ул. „Бузлуджа“ №10           
 31. Диана Венелинова Генчева – гр. Русе,кв. „Средна кула“, ул. „Харманли“ №12 А
 32. Емануил Петров Савчев – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“ №2 А    
 33. Митко Великов Ачев – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Хан Пресиян“ №1          
 34. Павел Великов Бъчваров – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №34
 35. Гицка Христова Мицова – гр. Русе, ул. „Войводова“ №30                       
 36. Гицка Христова Мицова – гр. Русе, ул. „Ильо войвода“ №2                                
 37. Петя Димирева Димитрова – гр. Русе, м. „Касева чешма“                       
 38. Румяна Тодорова Панчева – гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“              
 39. Людмил Михайлов Михайлов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Албена“ №11   
 40. Румен Димитров Йорданов   – гр. Русе, ул. „Стара планина“ №13                    
 41. Росица Кънчева Койлазова    – кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“ №3                 
 42. Емил Игнатов Игнатов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Хан Кардам“ №13       
 43. Галена Станчева Станчева – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ №39
 44. Павел Великов Бъчваров – гр. Русе, ул. „Ахтопол“ №3     кв. „Средна кула“    
 45. Георги Димитров Георгиев   – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Минзухар“ №1  
 46. Динчо Стефанов Дамянов – гр. Русе, ул. „Огражден“ №13         
 47. Станчо Русанов Станчев – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №5
 48. Цветомир Николов Цанев – гр. Русе, м. Гълъбец   
 49. Красимира Григорова Вулова – гр. Русе, ул. „Балкан“ №17                                
 50. Лъчезар Володев Милев  – гр. Русе, ул. „Владая“ №2                                          
 51. Николай Петков Янков – гр. Русе, с.о. ДЗС, ул. Г.С.Раковски“ №14
 52. Пламенка Русева Ачева – кв. „Долапите“, ул. „Белослав“ №11   
 53. Марияна Иванчева Тодорова – кв. „Долапите“, ул. „Свиленград“ №16 
 54. Станимир Стефков Иванов – кв. „Средна кула“, ул. „Димитър Талев“ №28      
 55. Камен Александров Марков – гр. Русе, ул. „Хан Омуртаг“ №5   
 56. Лилия Великова Бонева – гр. Русе, кв. „Дружба-1“, ул. „Устово“ №11 А
 57. Мирослав Илиев Гецов – гр. Русе, м. „Нови Халваджи“  
 58. Цветелина Кирилова Николова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Цанко Дюстабанов“ №9
 59. Николай Дончев Христов – гр. Русе, ул. „Балкан“ №15 Б                        
 60. Андреана Петрова Неделчева – гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“       
 61. Женя Георгиева Несторова    – гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“        
 62. Павлин Богданов Петров – гр. Русе, м. „Астарджийка“    
 63. Дончо Георгиев Георгиев – гр. Русе, кв. „Долапите“                    
 64. Жулиета Маринева Йорданова – гр. Русе, м. „Караач“, ул. „Пета“                     
 65. Диана Божинова Младенова – гр. Русе, м. „Стари Астарджи“    
 66. Румяна Симеонова Илиева и Илиян Илиев – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Харманли“ №30
 67. Огнян Богданов Якимов – гр. Русе, кв. „Долапи“, ул. „Несебър“ №22 А           
 68. Ралица Иванова Дачева – гр. Русе, кв. „Средна кула“, м. „Мерата“        
 69. Магдалена Бонева Малчева-Дакова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Колю Фичето“ №29   
 70. Магдалена Бонева Малчева-Дакова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Ардино“ №18
 71. Димитринка Димитрова Георгиева – гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Мальовица“ №4
 72. Цветанка Александрова Петкова      – гр. Русе, ул. „Момчил войвода“ №4
 73. Димитър Бенев Димитров – гр. Русе, ул. „Стефан Стамболов“ №2                    
 74. Ралица Димова Иванова – гр. Русе, м. „Караманлийка“   
 75. Ваня Петева Радулова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Бачо Киро“ №4         
 76. Боян Каменов Симеонов – гр. Русе, ул. „Алея Бели брези“ №12, вх. 2              
 77. Весела Ленкова Димитрова   гр. – гр. Русе, ул. „Алея Момина сълза“ №5        
 78. Даниел Димитров Митев – гр. Русе, ул. „Богдан войвода“ №3                           
 79. Айдън Ибиш Гаджал – гр. Русе, м. „Гълъбец“       
 80. Стефко Георгиев Михайлов – гр. Русе, м. „Караманлийка“         
 81. Матей Петров Матев – гр. Русе, кв. „Средна кула“
 82. Емил Кънчев Енчев – гр. Русе, м. „Левента“                                 
 83. Илиян Атанасов Атанасов – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Бели лом“ №4    
 84. Галина Пенкова Николова – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Тополовград“ №2   
 85. Стоян Вълков Благословинов – гр. Русе, ул. „Изола планина“ №20                   
 86. Ангел Петров Петков – гр. Русе, м. „Караач“                                                        
 87. Георги Станчев Ангелов – кв. „Долапите“, ул. „Владея“ №8                               
 88. Елия Людмилова Благоева – гр. Русе, кв. Касева чешма, м. „Караманлийка“
 89. Пламен Великов Ачев – гр. Русе, кв. „Допалите“, ул. „Хан Пресиян“ №1        
 90. Веска Костадинова Атанасова – гр. Русе, кв. „Долапи“ ул. „Созопол“ № 10     
 91. Пламен Валентинов Симеонов – гр. Русе, местност „Люляците“          
 92. Велизар Калчев Димов – гр. Русе, ул. „Стефан Стамболов“ № 12                     
 93. Галя Стоянова Тодорова – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №21             
 94. Венцислав Димитров Дечев – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Карлово“ №20
 95. Живко Иванов Шаханов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Хасково“ № 5            
 96. Иван Михайлов Иванов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Мануш войвода“        
 97. Иван Михайлов Иванов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Мануш войвода“        
 98. Петър Димитров Петков – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ №2      
 99. Красимир Петров Илиев  – гр. Русе, местност „Кабаклъка“ №5
 100. Даринка Георгиева Йорданова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Елхово“
 101. Мариана Иванова Янева – гр. Русе, гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владия“ № 9
 102. Тихомир Трифонов Трифонов – гр. Русе, местност „Сърнен дол“ № 15
 103. Диана Иванова Николова  – гр. Русе, ул. „Шести Септември“ №19   
 104. Пламен Костадинов Шеев – гр. Русе, ул. „Градинарска“ № 5
 105. Явор Николов Павлов – гр. Русе, ул. „Драч“ №3                      
 106. Славка Крумова Павлова – гр. Русе кв. „Средна кула“, ул. „Незнайна“        
 107. Цвета Павлова Ненова – гр. Русе, ул. „Люботрън“ №10                     
 108. Петър Стойков Петров – гр. Русе, местност „Ломски отдел“             
 109. Павел Йорданов Димитров – гр. Русе, в. з. Касева чешма, ул. „Чемерика“
 110. Павел Йорданов Димитров – гр. Русе, в. з. Касева чешма, ул. „Чемерика“
 111. Тодора Пенчева Минкова  – гр. Русе, вилна зона „Касева чешма“     
 112. Светослав Любомиров Ковачев – гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ № 15 Б   
 113. Владимир Петров Игнатов – гр. Русе, кв. „Долапи“, ул. „Боженци“ №3                   
 114. Росен Великов Русанов – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Хасково“ №1                      
 115. Пламен Бажанов Петров   гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Белослав“ №5                   
 116. Румянка Йорданова Иванова – гр. Русе, ул. „Боженци“ №11  
 117. Румянка Йорданова Иванова – гр. Русе, ул. „Боженци“ № 11А          
 118. Ирина Ангелова Ангелова – гр. Русе, кв. „Средна кула“, местност „Астарджийка“
 119. Зорница Венелинова Пейкова – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Елисейна“ № 2
 120. Силвия Илиева Рачева – гр. Русе, местност „Папаз дере“                              
 121. Иван Михайлов Рекинов – гр. Русе, местност „Папаз дере“   
 122. Камен Емилов Кожухаров – гр. Русе, ул. „Лозарска“ №49      
 123. ДГ Зора – Ирена Иванова Пенчева – Гр. Русе, ул. „Измаил“ №4                                
 124. ДГ Иглика – Румянка Иванова Вайбл – гр. Русе, ул. „Видин“ №11                            
 125. ДГ Незабравка – Мирослава Савова Колева – гр. Русе, ул. „Българска морава“ №7а
 126. ДГ Незабравка – Мирослава Савова Колева – гр. Русе, ул. „Мидия енос“ №4         
 127. ДГ „Приказен свят“ – Светла Иванова Яркова – с. „Николово“, ул. „Мургаш“         
 128. ДГ „Приказен свят“ – Светла Иванова с. Просена, ул. „Васил Левски“ № 27          
 129. ДГ Пролет – Станислава Иглова Дончева – гр. Русе, ул. „Котовск“ №15
 130. ДГ Пролет – Станислава Иглова Дончева с. Червена вода, ул. „Отец Паисий“ №2
 131. ДГ Радост  – Светла Цанева Илиева – гр. Русе,  ул. „Дондуков Корсаков“ №5         
 132. ДГ Радост  – Светла Цанева Илиева  –  гр. Русе, ул. „Батак“ №4                    
 133. ДГ Радост  – Светла Цанева Илиева –  гр. Русе, ул. „Богдан войвода“ №6                
 134. ДГ Радост  – Светла Цанева Илиева –  гр. Русе, ул. „Червен“ №5                               
 135. ДГ Ралица – Силвия Димитрова Стоянова – гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“  №5 
 136. ДГ Ралица – Силвия Димитрова Стоянова – гр. Русе, ул. „Доростол“ №135
 137. ДГ Райна Княгиня – Цветомира Руменова Йорданова – гр. Мартен, ул. „България“ № 69
 138.     ДГ Райна Княгиня – Цветомира Руменова Йорданова – с. Сандрово, ул. „Васил Левски“ №3
 139. ДГ Роза – Дарина Иванова Димитрова – с. Ново село, ул. „Трети март“ №5             
 140. ДГ Роза – Дарина Иванова Димитрова – с. Тетово, ул. „Пейо Яворов“ №10             
 141. ДГ Роза – Дарина Иванова Димитрова – с. Семерджиево, ул. „Иван Вазов“ №6                 
 142. ДГ Роза – Дарина Иванова Димитрова – с. Хотанца, ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ №5
 143. ДГ Русалка – Снежина Хараламбиева Никова   гр. Русе, ул. „Шумнатица“ №4                  
 144. ДГ Русалка – Снежина Хараламбиева Никова – гр. Русе, ул. „Чипровци“ №13а                  
 145. ДГ Слънце – Ирена Петрова Минчева – гр. Русе, ул. „Шейново“ №14         
 146. ДГ Слънце – Ирена Петрова Минчева – гр. Русе, ул. „Доростол“ №24                                 
 147. ДГ Снежанка – Екатерина Петрова Иванова – гр. Русе, ул. „Илинден“ №5              
 148. ДГ Снежанка – Екатерина Петрова Иванова – гр. Русе, кв. „Дружба 3“, зад бл. 4   
 149. ДГ Червената шапчица – Теменужка Димитрова Тодорова – гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ №1
 150. ДГ Червената шапчица – Теменужка Димитрова Тодорова – гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ №1
 151. ДГ Червената шапчица – Теменужка Димитрова Тодорова гр. Русе, Кв. „Чародейка юг“, ул. „Тодор Икономов“ – фил. Светилник                                                                      
 152. ДГ Червената шапчица – Теменужка Димитрова Тодорова с. Бъзън, ул. „Пирин“ № 3
 153. ДГ Чучулига – Скарлет Сведалинова Гвоздейкова – гр. Русе, ул. „Борислав“ № 4
 154. ДГ Чучулига – Скарлет Сведалинова Гвоздейкова – гр. Русе, ул. „Борислав“ №4    
 155. ДГ Чучулига – Скарлет Сведалинова Гвоздейкова – гр. Русе, ул. „Иглика“ №2
 156. ДГ Чучулига – Скарлет Сведалинова Гвоздейкова – гр. Русе, ул. „Иглика“ №2
 157. ДГ Детелина – Елена Николова Славчева – гр. Русе, ул. „Рига“ №36            
 158. ДГ Детелина – Елена Николова Славчева гр. Русе, ул. „Рига“ №36                          
 159. ДГ Звездица – Райна Добрева Великова – гр. Русе, ул. „Ловеч“ №25 
 160. ДГ Звездица – Райна Добрева Великова гр. Русе, ул. „Ракитово“ №1                       
 161. ДГ Здравец – Диана Борисова Калбанова – гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №36     
 162. ДГ Здравец – Диана Борисова Калбанова – гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ № 36    
 163. ДГ Здравец – Диана Борисова Калбанова – гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ № 36    
 164. ДГ Синчец  Десислава Бориславова Йорданова – гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ № 10
 165. ДГ Синчец – Десислава Бориславова Йорданова кв. Долапите, ул. „Стремление“ № 22
 166. ДГ Синчец  Десислава Бориславова Йорданова с. Басарбово, ул. „Стефан Караджа“ № 8
 167. ОУ Отец Паисий – гр. Мартен – Блага Костадинова Найденова – гр. Мартен, ул. „България“ №47
 168. ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе – Юлиян Стефанов Илиев – гр. Русе, ул. „Байкал“ № 2
 169. ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Ренета Николова Вълева –  бул. „Липник“ № 4
 170. ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Мариана Колева Гъркова – гр. Русе, ул. „Алкесандровска“ № 108
 171. ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе – Диана Ангелова Иванова – гр. Русе, ул. „Велико Търново“ 21
 172. ПГСАГ „Пеньo Пенев“ –  Камелия Петкова Денчева – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 105 А
 173. СУ „Възраждане“ – Станислав Атанасов Георгиев – гр. Русе, ул. „Студентска“ №2
 174. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе – Искра Димитрова Иванова – гр. Русе, ул. „Измаил“ № 2
 175. Английска гимназия „Гео Милев“ – Маргарита Василева Янакиева – Йорданова –  гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №3
 176. Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Галина Живкова Бобева – гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 18
 177. ОУ „Алеко Константинов“ – Юлиян Георгиев Гюрчев – гр. Русе, бул. „България“ №96
 178. ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе – Камен Рашев Минков – гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №54
 179. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Росица Любенова Владова – с. Николово, ул. „Плиска“ № 1
 180. ОУ „Олимпи Панов“ – д-р Вергилия Георгиева Грънчарова – гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ №36
 181. ОУ „Отец Паисий“  – с. Тетово – Свилен Александров Попов – с. Тетово
 182. ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе – Биляна Петева Алексиева – ул. „Александровска“ № 95
 183. ПГСС „Ангел Кънчев“ – Милена Колева Досева – гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)