Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 672

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал. 1, т.7; раздел ІІ, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие за продължаване срока на двадесет и шест броя договори с допълване срока на същите до 31.12.2016 г., както следва:
1. Договор № 2141/ 26.09.2006год.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. №№ 53, 54 . наемател – „АСИМП по хирургия д-р Милко Борисов“ЕООД . наем – 174,00 лв./месец с ДДС . площ – 68,37 кв.м.
2. Договор № 2172/ 13.11.2006год.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. №№ 118, 119 . наемател – „АСИМП ИП по гастроентерология д-р Людмил Харалампиев“ЕООД . наем – 174,00 лв./месец с ДДС . площ – 68,37 кв.м.
3. Договор № 2174/ 27.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, каб. № 83 . наемател – „СМДЛ-Вижън“ООД /д-р Георги Минчев/
. наем – 162,00 лв./месец с ДДС . площ – 63,26 кв.м.
4. Договор № 2175/ 27.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, каб. № 83-Б . наемател – „СМДЛ-Вижън“ООД /д-р Георги Минчев/
. наем – 61,20 лв./месец с ДДС . площ – 21,68 кв.м.
5. Договор № 2176/ 21.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, каб. № 88 . наемател – ЕТ „АСИМП по нервни болести – ИП – д-р Митанка Гаврилова”
. наем – 88,80 лв./месец с ДДС . площ – 33,01кв.м.
6. Договор № 2177/ 15.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 22 . наемател – ЕТ“ д-р Светлана Удева”
. наем – 73,20 лв./месец с ДДС . площ – 26,30 кв.м.
7. Договор № 2178/ 28.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 24 . наемател – ЕТ“ д-р Божана Декова”
. наем – 81,60 лв./месец с ДДС . площ – 30,01 кв.м.
8. Договор № 2179/ 14.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. № 122 . наемател – „АСИМП по ревматология – ИП – д-р Маргарита Велкова”
. наем – 79,20 лв./месец с ДДС . площ – 29,12 кв.м.
9. Договор № 2180/ 14.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. № 120 . наемател – АСИМП-ИП по кардиология“Д-р Лидия Рангелова – Еремиева “ ЕООД
. наем – 91,20 лв./месец с ДДС . площ – 33,93 кв.м.
10. Договор № 2181/ 20.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. № 121, 121-А . наемател – „АСИМП-АГ-ИП д-р Ердоан Дуваджиев“ЕООД
. наем – 183,60 лв./месец с ДДС . площ – 72,21 кв.м.
11. Договор № 2182/ 23.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус ІІІ, ет.2, каб. № 45 . наемател – „АСИМП-ИП МИЛ-МЕД д-р Милена Владева – Керчева“ЕООД
. наем – 98,40 лв./месец с ДДС . площ – 37,12 кв.м.
12. Договор № 2183/ 30.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус V, ет.2, каб. № 42 . наемател – ЕТ“ д-р Валя Денчовска”
. наем – 88,80 лв./месец с ДДС . площ – 33,03 кв.м.
13 Договор № 2184/ 30.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус V, ет.3, каб. №№ 80, 80-А . наемател – „ДКЦ – ІІ – Русе“ЕООД
. наем – 295,20 лв./месец с ДДС . площ – 118,80 кв.м.
14. Договор № 2186/ 28.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 23 . наемател – „АСИМП д-р Ирина Койчева“ЕООД
. наем – 72,00 лв./месец с ДДС . площ – 26,00 кв.м.
15. Договор № 2187/ 28.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 16 . наемател – „АСИМП д-р Ирина Койчева“ЕООД
. наем – 75,60 лв./месец с ДДС . площ – 27,96 кв.м.
16. Договор № 2188/ 20.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 21 . наемател – „ЕТ”д-р Елена Кирова”
. наем – 73,20 лв./месец с ДДС . площ – 26,30 кв.м.
17. Договор № 2189/ 27.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 20 . наемател-„АСИМП по детски болести – ИП д-р Йорданка Николова“ЕООД
. наем – 73,20 лв./месец с ДДС . площ – 26,72 кв.м.
18. Договор № 2190/ 14.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. № 52 . наемател-„АСИМП УНГ – ИП д-р Недялка Калъчева“ЕООД
. наем – 90,00 лв./месец с ДДС . площ – 33,41 кв.м.
19. Договор № 2191/ 20.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. № 116 . наемател-„АСИМП- НБ – ИП д-р Александър Босилков“ЕООД
. наем – 97,20 лв./месец с ДДС . площ – 36,42 кв.м.
20. Договор № 2192/ 20.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.4, каб. № 115 . наемател-„АСИМП- УНГ – ИП д-р Орлин Пъшев“ЕООД
. наем – 97,20 лв./месец с ДДС . площ – 36,42 кв.м.
21. Договор № 2193/ 21.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. №№ 50, 51 . наемател – „АСИМП- Е – ИП д-р Вержиния Ирадиян“ЕООД
. наем – 184,40 лв./месец с ДДС . площ – 72,84 кв.м.
22. Договор № 2194/ 21.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 15 . наемател- „МЕДИКАЛ ИНВЕСТ-МДЛ – ПРИМА – ЛАБ“ ООД
. наем – 58,50 лв./месец с ДДС . площ – 25,44 кв.м.
23. Договор № 2195/ 24.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 18 . наемател-„АСИМП д-р Румяна Георгиева“ЕООД
. наем – 75,60 лв./месец с ДДС . площ – 27,70 кв.м.
24. Договор № 2197/ 27.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.1, каб. № 19 . наемател-„АСИМП д-р Шарлота Айзнер“ЕООД
. наем – 72,00 лв./месец с ДДС . площ – 25,93 кв.м.
25. Договор № 2199/ 20.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. № 56 . наемател-„АСИМП по кардиология – ИП – д-р Румен Кондов“ЕООД
. наем – 90,00 лв./месец с ДДС . площ – 33,51 кв.м.
26. Договор № 2200/ 27.11.2006г.
. предназначение – лекарски кабинети . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус ІІІ, ет.2, каб. №№ 43, 44 . наемател – „ЕТ”д-р Дарина Кънева”
. наем – 189,60 лв./месец с ДДС . площ – 75,00 кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнителни споразумения за продължаване сроковете на договорите за наем по т.І до 31.12.2016 г.