Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 31 и чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; във връзка с чл.14, ал.4, чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І.Дава съгласие да се отдадат под наем на ПП „ГЕРБ” със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Отец Паисий” №4, по АОС № 904/04.11.1996 год. с обща площ от 134,32 кв.м. и начална месечна наемна цена 83,14 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
2.Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, УПИ –ІV, кв. 53, помещение на втори етаж в сградата на здравната служба, по АОС № 3826/05.03.2002 год., с обща площ от 27,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 20,40 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
3. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с.Семерджиево – автоспирка с площ от 20,00кв.м. и начална месечна наемна цена 20,00 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „БСП” със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Борисова” №81, бл. „Яворов”, вх.2, по АОС № 4171 от 09.03.2004 год. с обща площ от 77,62 кв.м. и начална месечна наемна цена 51,56 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
2.Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.”Църковна Независимост”№ 18, ет.ІХ, по АОС №1153 от 17.02.1997 год. с обща площ 303,16 кв.м. и месечна наемна цена 168,72 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
3. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 3” до бл. № 12 (павилион общинска собственост по чл.56 от ЗУТ) с обща площ 123,42 кв.м. и месечна наемна цена 77,61 лв. свключен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
4. Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.”Котовск ”№ 1, етаж V, стая № 511, по АОС №1812 от 20.02.1998 год. с обща площ 35,00 кв.м. и месечна наемна цена 24,56 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „ДПС” със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание имоти и части от имоти частна общинска собственост, както следва:
1. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Борисова” №99, бл. „Йордан Йовков”, вх.4, по АОС № 6949 от 18.04.2013 год. с обща площ от 100,96 кв.м. и начална месечна наемна цена 68,93 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
2. Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2”, ул. „Йосиф Цанков” №45, ет.2, помещение №1, по АОС № 4397/14.04.2005 год., с обща площ 43,48 кв.м. и месечна наемна цена 29,92 лв. свключен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
3. Част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.”Котовск” № 1, етаж V, стая № 508, по АОС №1812 от 20.02.1998 год. с обща площ 20,00 кв.м. и месечна наемна цена 15,05 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
4. Нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, ул. „Ястребинско шосе” №12, (павилион общинска собственост) с обща площ 97,44 кв.м. и месечна наемна цена 69,15 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІV. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „АТАКА” със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул.”Ген. Скобелев”№ 45-част от пристройка, по АОС № 6643/16.02.2012 год. с обща площ 167,15 кв.м. и месечна наемна цена 99,77 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
V. Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „ДСБ” със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.”Княжеска”№ 15 – партер, по АОС № 6799 /25.10.2012 год. с обща площ 174,15 кв.м. и месечна наемна цена 103,32 лв. с включен ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)