Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 674

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Създава следния текст в Наредба 16 за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
„Освобождават се от такса паркиране инвалидите със собствените си МПС във всички зони за кратковременно паркиране.“