Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 675 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 31 ал.2, ал.3 и чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; чл.14, ал.1 и ал.4, чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „ВМРО Българско национално движение” нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Пиротска”№5 – част от първи и част от четвърти етаж, с обща площ от 134,00кв.м. и начална месечна наемна цена 83,00 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)