Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 678 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, Общински съвет – Русе реши:

Определя цени за таксиметров превоз на пътници за 2022 г. за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

  1. Минимални цени:
    1.1 Дневна тарифа – 0,89 лв.;
    1.2 Нощна тарифа – 0,99 лв.
  2. Максимални цени:
    2.1 Дневна тарифа – 1,29 лв.;
    2.2 Нощна тарифа – 1,49 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)