Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 678

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Коригира сборния бюджет на общината за 2009 г., както следва :
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект „Мултифункционално лазерно устройство
с касети за хартия формат А3 и А4 – 2 бр. + 7 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане на клетки в приют за безстопанствени
животни” – 7 000 лв.
Всичко капиталов бюджет 0 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. 0 лв.