Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 679

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, ал.1 и чл.4, ал.2 от Наредба № 2/08.01.2008г за съдебните заседатели, Общинският съвет реши:

1. Избира комисия, която да изготви предложения за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за мандат 2010-2015г. Комисията е в следния състав:
Председател: Свилен Иванов
Зам. председател: Венцислав Калчев
Членове: Данко Павлов, Емел Видинлиева, Тодор Бонев и Анатоли Станев.
2. Определя допълнително 5 броя предложения за лица, които да се предложат за съдебни заседатели.