Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 68 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 и  чл. 18, ал. 1 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Кристина Мирославова Маринова от членство в Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“.
  2. Избира Енчо Илиев Енчев за член на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух до изтичане на мандата на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)