Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 68

РЕШЕНИЕ № 68
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на СИМОН СТИЛИЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН – 0442245285.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.