Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 682 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
§1015 „Материали” ЦДГ „Червена шапчица” +5 000.00лв.
§1020 „Външни услуги” ЦДГ „Червена шапчица” +1 432.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Комбинирано детско съоръжение” 1 бр. -ЦДГ „Пролет” -3 425.00лв.
Обект „Ударопоглъщаща настилка” 1 бр.-ЦДГ „Пролет” +3 425.00лв.
Обект „Пожароизвестителна система” ЦДГ „Червена шапчица”/остатък/ -8 500.00лв.
Обект „Климатизаторни системи” 3 бр. ЦДГ „Червена шапчица” +7 068.00лв.
Обект „Уред за газ за кухненски блок – ЦДГ „Червена шапчица” -5 000.00лв.
Всичко за дейност 0 .00лв.
Всичко за функция 0.00лв.
Всичко разходи държавна дейност 0.00лв.

ІI. РАЗХОДИ – Местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
§1030 „Текущ ремонт” -1 869.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Пожароизвестителна система” -остатък в лв. ЦДГ „Здравец” -8 172.00лв.
Обект „Дървена къща” 1бр. ЦДГ „Здравец” +1 035.00лв.
Обект „Детска игрална площадка 8 в 1” 1 бр. ЦДГ „Здравец” +1 026.00лв.
§5301 „Придобиване на програмен продукт”
Обект „ПП –електронен прием” +7 980.00лв.
– ЦДГ „Слънце” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Радост” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Иглика” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Незабравка” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Звездица” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Ралица” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Пинокио” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Здравец” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Чучулига” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Русалка” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Детелина” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Червена шапчица” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Пролет” -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Роза” с.Н.село -1 бр. – +420.00лв.
– ОДЗ „Снежанка” -1 бр. – +420.00лв.
– ОДЗ „Синчец” кв. Ср. Кула -1 бр. – +420.00лв.
– ОДЗ „Приказен свят” с.Николово -1 бр. – +420.00лв.
– ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Мартен -1 бр. – +420.00лв.
– ЦДГ „Зора” -1 бр. – +420.00лв.
Всичко за дейност: 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”
§1020 „Външни услуги” -4 200.00лв.
§5301 „Придобиване на програмен продукт”
Обект „ПП –електронен прием” 10 бр. +4 200.00лв.
Всичко за дейност: 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§1015 „Материали” ОП „Сп. Имоти“ -11 100.00лв.
§1020 „Външни услуги” ОП „Русе АРТ“ -20 000.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Модул със сенник с 6 бр. места”-ОП„Сп. имоти“ +11 000.00лв.
Обект „Информационен терминал „Инфотур пойнт” ОП „Русе АРТ“ +20 000.00лв.
Всичко за дейност: 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 0.00лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общ.приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”
§1020 „Външни услуги” СЗ”КООРС” -3 600.00лв.
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства” – Община Русе за СЗ”КООРС”
Обект „Автомобил” – СЗ „КООРС” +3 600.00лв.

Всичко за дейност: 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0.00лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)