Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 684

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Приема повторно т. 3 и т.4 от свое Решение № 646 от 10.09.2009г.