Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 687

Прието с Протокол № 33/13.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.4, чл.10, чл.12 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии общинският съвет реши:

1. Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет – Русе в следния състав:
Председател: Мариан Савов и членове: Веско Маринов, Мирослав Манолов, Емел Видинлиева, Евгени Игнатов, Орлин Танов и Теодора Константинова.
2. Избира Васил Бонев Пенчев за председател на Общински съвет – Русе.