Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 69 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД, със собствени средства, да извърши изграждане на нов пазар в кв. „Здравец Изток“, гр. Русе на стойност 210 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)